top of page

Zалізний Тато

Політика конфіденційності

Договір оферти

Видавництво Zалізний Тато, що здійснює управління веб-сайтом https://zalizniytato.org.ua (надалі – «ТОВ», «Адміністрація сайту»), розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі – «Учасник», «Користувач») Угоду про конфіденційність (далі – «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття ТОВ Персональних даних Учасника при використанні Учасником Послуг ТОВ та Інтернет сайту https://zalizniytato.org.ua (далі – «Сайт»). 

1. Загальні положення 

Для користування Сайтом та Послугами Учасник зобов'язаний прийняти умови цієї Угоди. Учасник не має права використовувати Сайт та послуги, які надаються Сайтом (далі – «Послуги»), у випадку незгоди з умовами даної Угоди. 

2. Терміни і визначення 

«Персональні дані» – інформація про певного Учасника, яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

«Загальнодоступні дані» – інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа - власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

«Cookie» (Кукі) – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп'ютері Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент.

«Послуги» – будь-які пропозиції купівлі-продажу, що розміщені на Сайті, які надає ТОВ та використовуються Учасниками в порядку та на умовах, визначених Публічною офертою для таких послуг. 

3. Предмет угоди 

3.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються ТОВ Учасником при використанні ним Сайту та Послуг.

3.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Послуги, Учасник надає ТОВ право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Учасника на умовах даної Угоди.

3.3. Дана Угода не регулює, а ТОВ не несе відповідальності, за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням ТОВ, і фізичними особами, що не є працівниками ТОВ, навіть якщо Учасник отримав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

3.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Учасника є захист інтересів Учасника та Сайту, а також надання Учаснику Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Сайтом.

4. Отримання, обробка та використання інформації 

4.1. При використанні Сайту для отримання Послуг, Учасник вказує ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, контактний номер телефону, й інші дані, які він надає добровільно. Після створення замовлення на Сайті, ТОВ одержує можливість ідентифікувати Учасника при кожному використанні ним Сайту.

4.2. Адміністрація сайту має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли Сookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie. 

4.3. При використанні Учасником Сайту та Послуг на Сайті, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Учасника, наявність або відсутність у комп'ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника.

4.4. ТОВ має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Учасника в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Учасника, або до моменту видалення Учасником цих даних.

5. Доступ до інформації 

5.1. ТОВ зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

 • після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;

 • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Учасника;

 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

 • у тому випадку, якщо на думку ТОВ, Учасник порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між ТОВ та Учасником.

5.2. Учасник дозволяє ТОВ надавати дозвіл іншим компаніям, з якими ТОВ уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

5.3. Учасник погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних ТОВ, ТОВ не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

5.4. Учасник має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі ТОВ. Для цього Учаснику необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу ТОВ, зазначену на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

5.5. Сервіс Сайту передбачає здійснення та/або отримання Учасником платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються ТОВ та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності.

6. Права суб՚єкта персональних даних 

6.1. ТОВ цим повідомляє, що Учасник, як суб'єкт персональних даних, має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. Додаткові умови 

7.1. ТОВ має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Використовуючи Послуги або Сайт, Учасник підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Учасником Послуг та/або Сайту.

7.2. ТОВ не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. 

7.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

7.4. До даної Угоди й відносин між ТОВ та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

Договір оферти 

1. Загальні положення 

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією Видавництва Zалізний Тато https://zalizniytato.org.ua (далі за текстом - «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин Продавця https://zalizniytato.org.ua (далі за текстом -«Інтернет-магазин»). 

1.2. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців. 

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця. 

2. Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни мають таке значення: 

 • «Товар» - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів. 

 • «Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. 

 • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на сайті Інтернет-магазину. 

 • «Покупець» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець. 

 • «Замовлення» - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів. 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; 

 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 

 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 

 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 

4. Порядок оформлення замовлення 

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформлювати замовлення, а також користуватися іншими його сервісами. 

4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину за умови його наявності. 

4.3. Кожен Товар може бути представлений ​​в замовленні в будь-якій кількості. 

4.4. При відсутності товару на складі менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.5. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.6. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.7. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або ін).

5. Порядок оплати замовлення 

5.1. Оплата здійснюється через сервер Liqpay або через інтернет-банкінг Приват24. Оплата проводиться в національній валюті України – гривні.

5.2. Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Продавця. При не надходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Плата за доставку здійснюється під час отримання Покупцем Товару від компанії перевізника.

6. Умови доставки замовлення 

6.1. Доставка товарів, придбаних через Інтернет-магазин, здійснюється через компанію перевізника згідно діючих тарифів первізника.

6.2. Доставка Замовлень по території України здійснюється перевізником ТОВ «Нова Пошта». Вартість доставки кожного Замовлення розраховується самостійно перевізником, виходячи з ваги Замовлення, регіону і способу доставки. Розрахувати доставку Покупець може самостійно на офіційному сайті «Нова пошта» https://novaposhta.ua/.

6.3. Міжнародна доставка Замовлень здійснюється через оператора поштового зв’язку АТ «Укрпошта»

6.4. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7. Права та обов'язки сторін: 

7.1. Продавець має право:

 • В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов.

 • Вимагати від Покупця виконання умов цього Договору.

7.2. Продавець зобов’язаний:

 • Передати Покупцю Товар згідно із Замовленням, у випадку виконання Покупцем умов цього Договору.

 • Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування.

7.3. Покупець зобов'язаний:

 • Ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена в Інтернет-магазині.

 • Ознайомитися та прийняти умови цього Договору або відмовитися від оформлення Замовлення, якщо умови Договору є неприйнятними.

 • Оплатити вартість Замовлення у визначеному порядку та строки.

 • Прийняти обраний в Замовленні Товар.

 • При отриманні Товару впевнитися у його комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати представник компанії перевізника.

7.4. Покупець має право:

 • Здійснити оформлення Замовлення в Інтернет-магазині.

 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

 • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу зображення на моніторах персональних комп'ютерів Покупця;

 • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

 • за затримку при обробці замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

 • за протиправні, незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9. Порядок повернення товару 

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. Обмін або повернення товару можливе протягом 14 днів, без врахування дня покупки. Обмін або повернення товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ, виданий продавцем разом з товаром. 

9.4. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

9.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» друковані видання належної якості не підлягають обміну, поверненню.

9.6. У випадку виявлення поліграфічного браку книжкової продукції Продавець, за бажанням Покупця, здійснює обмін товару на товар належної якості, або здійснює повернення коштів у розмірі вартості повернутої продукції. Поліграфічний брак – це брак, отриманий внаслідок недотримання технології виробництва, що призводить до перекручування або втрати інформації: розмазування фарби, непродруковування фарби, нечіткий друк, склеєні сторінки, нерівне обрізання, перевернуті аркуші, відсутність аркушів, або їх повторення, невідповідність назви книжки на обкладинці її змісту, тощо).

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті 

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

10.2. Весь зміст сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

11. Інші умови 

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://zalizniytato.org.ua

11.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через мережу Інтернет.

11.3. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних відмовідно до умов Політики конфіденційності

11.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

11.5. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.

Якорь 1
bottom of page